Nhà Bungalow

Chuyên sản xuất hệ khung nhà bungalow, rút ngắn thời gian thi công, tăng tuổi thọ công trình, giảm thiểu chi phí nhân công.

Cấu kiện hệ khung nhà bungalow không sử dụng mối hàn, đang được ứng dụng rất nhiều quốc gia trên thế giới. Thuận tiện trong quá trình thi công và sửa chữa, tháo lắp và di chuyển dễ dàng.